Chính sách bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

 1. Chấp thuận

Sự chấp thuận của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân trên trang web icharm.asia, điều này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng ngừng cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc sử dụng quyền của bạn như được mô tả tại Mục 5 dưới đây.

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh và cập nhật Chính Sách này bất cứ lúc nào để đảm bảo tính hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin và bảo vệ quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

 1. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân một cách cần thiết để phục vụ các mục đích sau:

 • Đơn hàng: Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
 • Duy trì tài khoản: Tạo và duy trì tài khoản của bạn, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết và các chương trình thưởng kèm theo.
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng: Gửi phản hồi và giải quyết yêu cầu, khiếu nại và phản hồi từ bạn.
 1. Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau đây:

 • Đơn vị vận chuyển: Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị vận chuyển như Viettel Post và các trang thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Sendo, 
 • Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật khi điều đó là cần thiết và hợp lý.
 1. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin cá nhân trong môi trường an toàn và chỉ nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có quyền truy cập theo nhu cầu công việc.
 • Thông tin thanh toán: Được bảo vệ theo tiêu chuẩn ngành.
 1. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

Bạn có quyền tự do cung cấp hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để kiểm tra, cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này.

 1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách hoặc quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Hotline: 0946660010

Email: icharm.dat@gmail.com